Adhd Norge har nådd fram

Det å ha en ADHD diagnose har lenge vært ekskluderende for gjennomføring av førstegangstjeneste. I dag meldes det at det skal gjøres en individuell vurdering av hver enkelt mht. Egnethet for Forsvaret og ikke ekskluderes kun pga. Diagnosen. Gratulerer- endelig!