Blogg

Sommerferie🌞

Jeg har sommerstengt på kontoret i uke 27 og 28 og uke 31-32. Jeg vil imidlertid være tilgjengelig på telefon for pasienter som går til meg. Det er ikke alltid jeg kan ta telefonen med en gang om jeg er på et sted der det ikke passer å snakke, men jeg forsøker å ringe opp Les mer omSommerferie🌞[…]

Endring i min praksis i forbindelse med Koronaviruset

For å hindre smittespredning er det satt i verk tiltak, initiert av norske helsemyndigheter. Vi er bedt om i størst mulig grad å erstatte fysisk oppmøte med telefon eller videokonsultasjon. Jeg har derfor opprettet en videoløsning med godkjent sikkerhetsnivå for mine pasienter (Confrere) og deres foreldre og vil i størst mulig grad benytte dette. For Les mer omEndring i min praksis i forbindelse med Koronaviruset[…]

Adhd Norge har nådd fram

Det å ha en ADHD diagnose har lenge vært ekskluderende for gjennomføring av førstegangstjeneste. I dag meldes det at det skal gjøres en individuell vurdering av hver enkelt mht. Egnethet for Forsvaret og ikke ekskluderes kun pga. Diagnosen. Gratulerer- endelig!