Depresjon

Depresjon er også en relativt vanlig tilstand hos barn og unge. Depresjon er en tilstand som er kjennetegnet ved vedvarende nedstemthet, manglende glede og energifattighet, man kan være likegyldig til mennesker, aktiviteter og ting som vanligvis har betydning. Man kan ha negative tanker om seg selv, skyldfølelse, være irritabel, ha nedsatt konsentrasjon sammenliknet med vanlig, søvnforstyrrelse (sove mindre enn normalt eller mer), nedsatt matlyst og vekttap (eller økt), tilbaketrekning og tanker om at livet ikke er verdt å leve. En depresjon er dypere og varer lengre en vanlig tristhet. Depressive symptomer kan også forekomme også ved andre tilstander. Symptomutforming varierer med alder.

Utredning: bred kartlegging, utviklingshistorie og kartlegging av symptomutvikling. Kartlegging av arvelighetsfaktorer. Samtaler med barnet/ungdommen, samtaler med foreldre, Standardiserte intervju og spørreskjema. Utelukke kroppslig sykdom som årsak til symptomene.

Behandling: Ikke-medikamentelle tiltak: Informasjon om tilstanden, Samtaleterapi, Fysisk aktivitet, Kognitiv atferdsterapi. Tilrettelegging og stressreduksjon i skole. Fokus på mestringsoplevelser og ting som gir glede. Informasjon til familien. Mindfullness. Ved dype depresjoner eller hvor det er så stor energifattighet at tiltak ikke kan gjennomføres, kan det være vurderes medikamentell behandling.

http://www.lommelegen.no