Endring i min praksis i forbindelse med Koronaviruset

For å hindre smittespredning er det satt i verk tiltak, initiert av norske helsemyndigheter. Vi er bedt om i størst mulig grad å erstatte fysisk oppmøte med telefon eller videokonsultasjon.

Jeg har derfor opprettet en videoløsning med godkjent sikkerhetsnivå for mine pasienter (Confrere) og deres foreldre og vil i størst mulig grad benytte dette. For konsultasjoner som ikke kan tas over telefon/ videokonsultasjon avtales for hver enkelt vedr. utsettelse eller om konsultasjon er nødvendig. Jeg tar kontakt med hver enkelt i forkant av oppsatt time for avklaring.

For øvrig kan mine pasienter, deres foreldre og samarbeidspartnere kontakte som vanlig på telefon eller e-post.

Pasienter/foreldre som har luftveisymptomer kan ikke møte, heller ikke om de er nærkontakter til smittet person eller i karantene.

Og husk å ta vare på dere selv og hverandre, følg rådene som gis og ta vare på de små gledene <3