Om henvisning

Jeg har refusjonsavtale med Helse Vest og min praksis er en del av spesialisthelsetjenesten. Jeg trenger derfor henvisning fra lege eller psykolog for å tilby utredning og behandling. Jeg utreder og behandler psykiske vansker hos barn og unge opp til 18 år. Jeg starter først med en vurderingssamtale for at vi sammen kan finne ut hva det er behov for av utreding/ behandling. Noen ganger kan det være at det er andre deler av hjelpetjenestene som vil være mer rett ut fra problemstillingen og jeg vil da hjelpe dere videre.

Jeg kan ikke ta imot pasienter som har et aktivt tilbud i bup pga retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten

På grunn av stor pågang har jeg dessverre ikke kapasitet til å ta i mot nye pasienter på nåværende tidspunkt.