Om henvisning

Det vil dessverre ikke være mulig å henvise til meg framover da jeg avslutter min praksis på Nesttun pga flytting hjem til Telemark 10.09.23- og trenger tiden som er igjen til å ferdigstille og avklare de pasientforløpene jeg har startet opp.

Jeg har refusjonsavtale med Helse Vest og min praksis er en del av spesialisthelsetjenesten. Jeg trenger derfor henvisning fra lege eller psykolog for å tilby utredning og behandling. Jeg utreder og behandler psykiske vansker hos barn og unge opp til 18 år. Jeg starter først med en vurderingssamtale for at vi sammen kan finne ut hva det er behov for av utreding/ behandling. Noen ganger kan det være at det er andre deler av hjelpetjenestene som vil være mer rett ut fra problemstillingen og jeg vil da hjelpe dere videre.