Ticstilstander/ Tourette

Tics er plutselige, ufrivillige bevegelser eller lyder. Ticstilstander er relativt hyppige, og enke tics (enkle lyder eller bevegelser forekommer ofte, og det er ofte ikke behov for utredning/ behandling). For å fylle kriterene for tourette syndrom skal det foreligge både ufrivillige bevegelser og ufrivillige lyder. Ticsene begynner ofte i 5-6 års alder, har gjerne sitt maksimum mellom 7 og 15 års alder. 90 % opplever bedring fram til 18 års alder og ca 40 % blir helt symptomfrie. Ticsene varierer ofte i intensitet, og kan være avhengige av mange ulike faktorer.

Utredning: bred kartlegging da tilstanden også ofte forekommer sammen med andre tilstander som ADHD, tvangslidelser, lærevansker og angst. Anamnese og grundig utviklingshistorie med utvikling av symptomene. Strukturert intervju, symptomskjema. Vurdere behov for supplerende medisinske undersøkelser for å utelukke kroppslig årsak.

Behanding: opplæring om tilstand, informasjon til barnet, hjemmet og skole. Tilstanden er ufarlig og ufrivillig. Minst mulig fokus på symptomene. Behandling av andre samtidige vansker som ADHD og tvangslidelse, angst. Skape et aksepterende miljø rundt barnet for å unngå belastning med mobbing, straff og at barnet blir misforstått. Ved svært plagsomme symptomer slik at det virker hemmende på normal funksjon kan medikamentell behandling vurderes.

https://nhi.no/sykdommer/barn/barnepsykiatri/tics-og-tourettes-syndrom/?page=5 fff